نمایش 1–8 از 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

راسان-مدل پاپیون-رنگ کروم-روشویی متحرک

قیمت اصلی 2,950,700 تومان بود.قیمت فعلی 2,655,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct

راسان-مدل پاپیون-رنگ کروم-روشویی

قیمت اصلی 2,626,700 تومان بود.قیمت فعلی 2,364,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct

راسان-مدل پاپیون-رنگ کروم-حمام

قیمت اصلی 2,791,400 تومان بود.قیمت فعلی 2,512,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct

راسان-مدل پاپیون-رنگ کروم-توالت

قیمت اصلی 2,345,600 تومان بود.قیمت فعلی 2,111,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct

راسان-مدل پاپیون-رنگ کروم-آشپزخانه

قیمت اصلی 3,010,700 تومان بود.قیمت فعلی 2,709,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct

راسان-مدل صدف-رنگ کروم-آشپزخانه

قیمت اصلی 2,474,900 تومان بود.قیمت فعلی 2,227,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct

راسان-مدل صدف-رنگ کروم-روشویی متحرک

قیمت اصلی 2,441,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,196,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct

راسان-مدل صدف-رنگ کروم-روشویی پایه بلند

قیمت اصلی 3,582,100 تومان بود.قیمت فعلی 3,223,000 تومان است.
سیستم عملکرد لحظه ای correct
سیستم کنترل هوشمند آب correct
قرار داشتن تجهیزات در داخل شیر correct
جنس بدنه از برنج correct
اهرم تنظیم دما آب correct
منبع تغذیه دوگانه ( آداپتور و باتری قلمی ) correct